Sven Sobrie

Sobrie

Sven Sobrie is sinds 2010 verbonden aan het Instituut voor Gerechtelijk Recht van de KU Leuven. In 2016 promoveerde hij op een proefschrift over de procesvoering qualitate qua. Hij is tevens advocaat aan de Antwerpse balie, waar hij zich toelegt op cassatieprocedures. Daarnaast levert hij als juridisch expert ondersteuning aan de FOD Justitie in het kader van de actuele gerechtelijke hervormingen. Hij is auteur van verschillende publicaties en laureaat van de TPR-prijs 2015.

Other titles by this author

This author has no published products.