Sarah Verreyken

Sarah Verreyken (°1982) is Master in de Orthopedagogiek en integratief psychotherapeut. Binnen het sociaal pedagogisch werkveld was ze werkzaam binnen diverse sectoren (Bijzondere Jeugdzorg, preventieve gezinsondersteuning, jeugdwerk maatschappelijk kwetsbare jongeren, Geestelijke gezondheidszorg). Sinds 2009 is ze werkzaam als lector orthopedagogiek en praktijklector in het departement Gezondheid en Welzijn van de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen.

Other titles by this author

This author has no published products.