Maurice Adams

Maurice Adams studeerde aan de Universiteiten van Maastricht, Leuven en Oxford. Hij promoveerde in 1007 tot doctor in rechten aan de KU Leuven. Zijn onderwijs begeeft zich op het ruime domein van de grondslagen van het recht, het publiek recht en de rechtsvergelijking. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat vooral uit naar de relatie tussen recht en politieke theorie, democratische rechtsstaat, reguleringsvraagstukken, alsmede naar vraagstukken van (rechts)methodologische aard (onder meer op het domein van de rechtsvergelijking).

Sinds september 2007 is hij als gewoon hoogleraar Encyclopedie van het Recht verbonden aan de Universiteit van Tilburg in Nederland. Daarvoor was hij hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij is verkozen lid van de Academie Internationale de Droit Compare, co-voorzitter Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, en bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Other titles by this author

This author has no published products.