Bert Demarsin

Demarsin

Bert Demarsin studeerde rechten aan de KU Leuven (1999-2002, magna cum laude) en aan de Université Paris I / Panthéon-Sorbonne (2003, magna cum laude). In 2008 promoveerde hij als aspirant FWO aan de KU Leuven tot doctor in de rechten met een proefschrift getiteld “Authenticiteit en contracteren omtrent kunst – Een rechtsvergelijkende analyse”.

Hij was postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven (2008-2011), met een onderzoeksproject getiteld “Provenancegeschillen in de internationale kunsthandel”. Daarnaast was Bert Demarsin als BAEF research fellow verbonden aan Stanford Law School (USA), waar hij een deel van zijn postdoctoraal onderzoek voerde.

Onderzoeksmatig is Bert Demarsin verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek van de KU Leuven en leidt hij het Art, Law & Management Research Programme, een interdisciplinair onderzoeksplatform. Het zwaartepunt van zijn onderzoek spitst zich toe op het vergelijkend kunst- en cultureel erfgoedrecht en meer algemeen het vergelijkend verbintenissenrecht, contractenrecht en goederenrecht, alsook de daarmee verbonden vraagstukken van IPR. Aldus is hij auteur van tal van publicaties in de voormelde rechtsdomeinen.

Op onderwijsvlak is hij als docent actief in de rechtenopleiding van de KU Leuven, de KULAK en de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB).

Other titles by this author