Thijs Tanghe

Tanghe

Thijs Tanghe is advocaat te Brussel en legt zich toe op het contracten- en aansprakelijkheidsrecht en op geschillenbeslechting. Daarnaast is hij postdoctoraal medewerker bij het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht van de UGent. In 2015 behaalde hij aan de UGent het diploma van doctor in de rechten met een proefschrift over de gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten. Samen met Ignace Claeys schreef hij het handboek Algemeen contractenrecht.

Other titles by this author