Renate Barbaix

Barbaix

Renate Barbaix is licentiaat in de Rechten (UIA, 2002, grote onderscheiding). Zij is doctor in de Rechten (UA, 2007) op een rechtsvergelijkend proefschrift over het contractuele statuut van de schenking (“Het contractuele statuut van de schenking”). Zij was werkzaam als assistent familiaal vermogensrecht (2002-2007) onder de wetenschappelijke leiding van prof. em. Mieken Puelinckx-Coene en werd in 2008 benoemd als professor aan de Universiteit Antwerpen, waar zij de leerstoel Familiaal vermogensrecht bekleedt. Zij doceert er het nationale en internationale familiaal vermogensrecht. Zij is daarnaast gastprofessor aan de VUB/ULB in het Postgraduaat Estate Planning (sinds 2007) en aan de AMS in de Master in Personal Financial Planning (sinds 2011). Zij werd in 2008 advocaat en was als partner verbonden aan het kantoor Greenille. In 2014 vervoegde zij Huber Crommen Muyshondt Geelhand Barbaix Advocaten.

Renate Barbaix is lid van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie voor het Belgisch Notariaat. Zij is lid van de (kern)redacties van verschillende tijdschriften (onder andere “Tijdschrift voor Estate Planning” en “Notarieel Fiscaal Maandblad”). Zij is tevens lid van de kernredactie van “Erfenissen, schenkingen en testamenten”.

Renate is auteur van diverse boeken, bijdragen in boeken en artikelen in wetenschappelijke tijdschriften in het ruime familiaal vermogensrecht en de belendende domeinen (verbintenissen- en overeenkomstenrecht, internationaal privaatrecht en fiscaal recht). Zij treedt vaak op als spreker op congressen, studiedagen en seminaries in de voornoemde vakgebieden.

Other titles by this author