Herman Nys

Nys

Herman Nys is licentiaat (1974) en doctor in de rechten (1980) aan de KU Leuven en gewoon hoogleraar medisch recht aan de faculteiten geneeskunde en rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Hij is directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht en voorzitter van het Centrum voor zorgonderzoek- en consultancy LUCAS, beide KU Leuven. Aandachtspunten van zijn wetenschappelijk onderzoek zijn het brede terrein van het medisch recht (gezondheidsrecht). Hij publiceert in binnen- en buitenlandse tijdschriften en is auteur van meerdere boeken in zijn vakgebied.
Hij is medestichter en director van de European Association for Health Law (2008- ) en was vice-president (2010-2012) en lid van de board of governors van de World Association for Medical Law (2006-2014). Hij is lid van de European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission (2010-), editor-in-chief van de European Journal of Health Law (2012-) en editor van de International Encyclopaedia of Laws, Medical Law (1993-), lid van de Adviesraad en van de deelredactie burgerlijk recht van het “Rechtskundig Weekblad”.
Hij is lid van het Federaal Raadgevend Comité voor bio-ethiek (1996-) en van de commissie voor de evaluatie van de embryowet (2011-). Hij is lid van de raad van bestuur van het Fonds voor Medische Ongevallen (2012-). Hij was lid (1993-2014) en voorzitter van de commissie voor de evaluatie van de wet op de zwangerschapsafbreking (2010-2014).
Hij was gasthoogleraar aan de UCL en aan universiteiten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
Hij zetelt in de raad van bestuur van meerdere instellingen in de gezondheidszorg en is ondermeer voorzitter van de raad van bestuur van het AZ Nikolaas.

Other titles by this author

This author has no published products.