Wouter Vandenhole

Vandenhole

Wouter Vandenhole is een internationaal erkend expert in transnationale mensenrechtenverplichtingen en de rechten van de mens en ontwikkeling. Hij is gastdocent aan verschillende universiteiten over de hele wereld. Hij zetelt in de redactie van verschillende internationale tijdschriften, waaronder het Journal of Human Rights Practice en het Human Rights and International Legal Discourse Journal.

Daarnaast vervult hij tal van managementsfuncties in Europees onderzoeks- en onderwijsnetwerken: hij was de voorzitter van het Research Networking Programme, Beyond Territoriality: Globalization and Transnational Human Rights Obligations (GLOTHRO), gefinancierd door de Europese Stichting voor Wetenschappen (2010-2014). Hij was de vicevoorzitter van de COST Action The Role of the EU in UN Human Rights Reform (2009-2013). Hij is een lid van het uitvoerend comité van het Children’s Rights Education Academic Network, gefinancierd door het Life-Long Learning Programme van de Europese Commissie (2012-2015). Hij is de lead convenor van een internationale zomercursus over de mensenrechten voor ontwikkeling.

Sinds 2007 is Wouter Vandenhole professor mensenrechten en is titularis van de UNICEF-leerstoel kinderrechten aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UAntwerpen. Hij was als postdoctoraal onderzoeker werkzaam aan de Universiteit Tilburg (Veni Grant) van 2005 tot 2007, en als senior onderwijsassistent bij de Europese masteropleiding in mensenrechten en democratisering in 2002-2003. Van 1995 tot en met 2005 was hij een onderzoeker aan de KU Leuven.

LL.B., LL.M. KU Leuven (België), LL.M. in recht in ontwikkeling, Universiteit van Warwick (UK); PhD. KU Leuven (België).

Wouter Vandenhole is an internationally recognized expert in transnational human rights obligations and in human rights and development. He has been invited as guest lecturer to universities all over the world. He serves on the editorial board of several international journals, among which the Journal of Human Rights Practice and Human Rights and International Legal Discourse. He has taken up management functions in European research and teaching networks: he was the chair of the Research Networking Programme, Beyond Territoriality: Globalization and Transnational Human Rights Obligations (GLOTHRO), funded by the European Science Foundation (2010-2014); he was the vice-chair of the COST Action The Role of the EU in UN Human Rights Reform (2009-2013); and is a member of the executive committee of the Children’s Rights Education Academic Network, funded by the Life Long Learning Programme of the European Commission (2012-2015). He is the lead convenor of an international summer course on Human Rights for Development (hr4dev.be).
Wouter Vandenhole holds the chair in human rights and the UNICEF chair in children’s rights at the faculty of law of the University of Antwerp since 2007. He was a postdoctoral researcher at Tilburg University (Veni Grant) from 2005 to 2007, and a senior teaching assistant at the European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation in 2002-2003. From 1995 to 2005, he was a researcher at the University of Leuven.
BA in Philosophy, University of Leuven (Belgium), LL.B., LL.M. University of Leuven (Belgium), LL.M. in Law in Development, University of Warwick (UK); Ph.D. University of Leuven (Belgium).

Other titles by this author