Timothy Van de Gehuchte

Van de Gehuchte

Timothy Van de Gehuchte is sinds 2002 advocaat aan de balie van Gent. Hij is gespecialiseerd in het handels- en economisch recht, met bijzondere nadruk op intellectuele eigendomsrechten. Hij is auteur van meerdere wetenschappelijke bijdragen in deze vakgebieden en is geregeld spreker op studiedagen. Hij is al enkele jaren lid van Cepina 40 en werd reeds meerdere malen aangesteld als arbiter. Tussen 2006 en 2012 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep economisch recht van de VUB.

HIj is lid van AIPPI (Association pour la protection de Propriété Intellectuelle), van BNVBIE (Belgische Nationale Vereniging voor de Bescherming van de Industriële Eigendom) en van de BMM (Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht).

Other titles by this author