Sven Eggermont

Eggermont

Sven Eggermont studeerde in 2008 af als licentiaat in de rechten (UAntwerpen, grote onderscheiding). In 2015 werd hij doctor in de rechten (UAntwerpen) op een proefschrift over de juridische bescherming van private relaties.
Na zijn studies werd hij assistent van en later onderzoeker bij prof. dr. Frederik Swennen, in de onderzoeksgroep PR2 – Personal rights & Property Rights, UAntwerpen, waar hij tot op heden deel van uitmaakt. Hij is auteur van diverse publicaties en geeft geregeld voordrachten over onderwerpen binnen het ruime familierecht.
Sinds 2013 is Sven Eggermont als advocaat verbonden aan de balie van Antwerpen. Hij legt zich toe op het personenrecht, het familie- en familiaal vermogensrecht en het familiaal procesrecht, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast is hij als docent verbonden aan Odisee, waar hij het opleidingsonderdeel Familierecht doceert in de opleiding gezinswetenschappen.

Other titles by this author