Vincent Sagaert

Sagaert

Vincent Sagaert studeerde Rechten aan de Campus Kortrijk en de KU Leuven. Als Aspirant van het FWO-Aspirant maakte hij een proefschrift, onder promotorschap van Prof. dr. Eric Dirix, met als titel "Zakelijke subrogatie".
Sinds 1 oktober 2004 is hij benoemd aan de KU Leuven en de Kulak, waar hij instaat voor de vakdomeinen Verbintenissenrecht en Goederenrecht. Hij doceert Goederenrecht (bachelor en master) in Leuven en Kortrijk, notarieel vastgoedrecht in Leuven en Verbintenissenrecht in Kortrijk. Hij is in Leuven Directeur is van het Instituut voor Goederenrecht. Sinds 1 oktober 2002 vervult hij ook een deeltijdse leeropdracht aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2014 is hij Gewoon Hoogleraar aan deze Universiteiten.
In het kader van zijn doctoraatsonderzoek was hij gastonderzoeker aan de Universiteit van Oxford, College Lady Margareth Hall. Hij was herhaalde malen gastprofessor aan de Université du Burundi (2003-2004-2005-2009), waarmee hij ook een universitair onderzoeksproject coördineert. In 2006 was hij gastprofessor aan de Universiteit van Utrecht en sinds 2010 is hij Fellow van de South African Research Chair for Property Law (University of Stellenbosch). Sinds 2010 is hij gastprofessor aan de Universiteit Hasselt, waar hij het goederenrecht doceert. Tussen 2006-2008 was hij ook gastprofessor aan de K.U. Brussel.
Met diverse bijdragen won hij de A.P.R.-prijs (1997-98), tweemaal de T.P.R.-prijs (2000 en 2001) en de Ius commune Prize (2001). Hij was houder van de T.P.R.-Wisselleerstoel in 2006.
Hij maakt deel uit van verschillende redactiecomités. Zo is hij co-Directeur van het “Tijdschrijft voor Privaatrecht”, lid van de kernredactie van het “Rechtskundig Weekblad”, redactielid van het “Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht” en de “European Property Law Journal”. Hij is co-editor van de “International Encyclopedia of Laws, Property and Trust Law”.
Sinds 2009 is hij Vice-Decaan aan de rechtsfaculteit te Leuven, eerst als voorzitter van de Subfaculteit Rechtsgeleerdheid aan de Kulak (tot 2012), later als Vice-Decaan bevoegd voor internationale relaties. Sinds 2008 is hij Voorzitter van de Bibliotheekraad aan de Kulak.
Sinds 2003 is hij ook als advocaat werkzaam aan de balie van Brussel. Hij maakt deel uit van het advocatenkantoor Eubelius, waar hij zich toelegt op het vastgoedrecht en zekerhedenrecht. Hij was openingsredenaar van het gerechtelijk jaar aan de Balie van Brussel (2008) en aan de Balie van Ieper (2010).

Other titles by this author