Kris Wauters

Wauters

Kris Wauters holds a master in law (KU Leuven, 1991), a master in international and European law (U.C. Louvain-La-Neuve, 1992) and a DEUG AES (Université du Havre, 1991). In 2009, he obtained a PhD in law at the University of Maastricht.

He is a lawyer and counsel at Janson Baugniet lawyers and professor at the Université Catholique de Louvain-la-Neuve and guest professor at the University of Liège.

He is member of the academic PLAN, co-editor of the Journal “Overheidsopdrachten en -overeenkomsten", member of the editorial board of the series "Recht in de gemeente" and member of the Scientific Council of the Journal “Milieu- en energierecht”.

Kris Wauters behaalde een licentie in de rechten (KU Leuven, 1991), een licentie in het internationaal en Europees recht (U.C. Louvain-La-Neuve, 1992) en een DEUG AES (Université du Havre, 1991). In 2009 promoveerde hij tot doctor in de rechten aan de Universiteit Maastricht.

Hij is advocaat en counsel bij Janson Baugniet advocaten, en professor aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve en gastprofessor aan de Université de Liège.

Hij is lid van PLAN, co-hoofdredacteur van het “Tijdschrift Overheidsopdrachten en –overeenkomsten”, redactielid van de reeks “Recht in de gemeente” en lid van de wetenschappelijke raad van het tijdschrift “Milieu- en energierecht”.

Other titles by this author