Jachin Van Doninck

Van Doninck

Jachin Van Doninck is advocaat bij Arcas Law te Brussel en als docent verbonden aan de afdeling privaat- en economisch recht van de VUB, waar hij gerechtelijk recht, internationaal privaatrecht en ADR doceert. Hij zetelt in de adviescommissie gerechtelijk recht van de Orde van Vlaamse Balies en is redactielid van het Rechtskundig Weekblad en van RABG. 

Jachin Van Doninck is a lawyer at the Brussels bar (Arcas Law) and a lecturer at the private and economic law department of Vrije Universiteit Brussel, where he teaches the courses on civil procedure, private international law and ADR. He is a member of the civil procedure law advisory committee of the Flemish Bar Association and is a member of the editorial team of the weekly publication Rechtskundig Weekblad and of the RABG.

Other titles by this author