Herman Braeckmans

Braeckmans

Herman Braeckmans studeerde rechten aan de Universiteit te Antwerpen (Master in de rechten 1975), Parijs (Sorbonne 1977).  In 1983 promoveerde hij met grootste onderscheiding tot doctor in de rechten aan de Universiteit te Antwerpen. Sinds 1977 is hij verbonden aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen.

Als professor (gewoon hoogleraar) doceert hij vennootschapsrecht en financieel recht aan de Universiteit Antwerpen en is hoofdcoördinator van de Master na Master Ondernemingsrecht.

Herman is ondervoorzitter van het ICCI (Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat) en voorzitter van de examencommissie van het IBR (Instituut van Bedrijfsrevisoren); oprichter en bestuurder van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht; lid van de hoofdredactie van de Artikelsgewijze Commentaar Vennootschapsrecht en lid van verscheidene andere redacties. Hij is tevens lid van de stuurgroep van de postacademische opleiding Curatoren en vereffenaars.

Hij is auteur van vele publicaties in het domein van het vennootschapsrecht, zowel van tijdschriftartikelen als van boeken en geeft voordrachten in het domein van het vennootschapsrecht.

Daarnaast kan hij tevens bogen op een jarenlange praktijkervaring als advocaat in het vennootschapsrecht. Zijn expertise strekt zich uit over het hele domein van het vennootschapsrecht in de meest ruime zin, o.m. conflicten in vennootschappen, bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van commissarissen (bedrijfsrevisoren) en van accountants, advies bij oprichting van vennootschappen. Hij redigeert ook aandeelhoudersovereenkomsten en biedt bijstand aan cliënten bij overnames (mergers & acquisitions).

Other titles by this author