Michael Faure

Faure

Michael Faure studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen (licentiaat grootste onderscheiding 1982) en criminologie aan de Rijksuniversiteit Gent (licentiaat grote onderscheiding 1983). Hij studeerde aan de University of Chicago Law School met een fellowship van de Belgian American Educational Foundation (Master of Laws 1985). Daarnaast behaalde hij zijn doctor iuris aan de Albert Ludwigs Universität te Freiburg im Breisgau met financiële steun van het Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (1989).
Sedert 1982 is hij advocaat te Antwerpen op het advocatenkantoor Van Goethem, waar hij zich specialiseert in het milieu(straf)recht. Van 1988 tot 1991 was hij eerst universitair docent, vervolgens universitair hoofddocent aan de vakgroep Strafrechtelijke vakken van de Rijksuniversiteit te Leiden. Vanaf september 1991 werd hij wetenschappelijk directeur van het Onderzoeksinstituut METRO van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht; sedert november 1991 is hij tevens hoogleraar in het Vergelijkend en Internationaal Milieurecht aan dezelfde universiteit. In 1995 werd tevens benoemd als Wetenschappelijk Directeur van de Onderzoeksschool Ius Commune. Sinds 1 februari 2008 is hij part-time hoogleraar rechtsvergelijkend privaat- en economisch recht in het Rotterdam Insitute of Law & Economics (RILE) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en academisch directeur van het European Doctorate in Law and Economics (EDLE) programma.


Michael G. Faure (LL.M) studied law at the University of Antwerp (licenciate in law 1982) and criminology at the University of Gent (licenciated in criminology 1983). He obtained a Master of Laws from the University of Chicago Law School (1984) and a doctor iuris from the Albert Ludwigs Universität Freiburg im Breisgau.
He was first a lecturer and then a senior lecturer at the department of criminal law of the law faculty of Leiden University (1988-1999) and became academic director of the Maastricht European institute for transnational legal research (METRO) and professor of Comparative and International Environmental Law at the law faculty of Maastricht University in September 1991. He still holds both positions today.
In addition, he is academic director of the Ius Commune Research School and member of the board of directors of Ectil. Since the first of February 2008, he is half time professor of comparative private law and economics at the Rotterdam Insitute of Law & Economics (RILE) of the Erasmus University in Rotterdam and academic director of the European Doctorate in Law and Economics (EDLE) programme.
Since 1982 he is equally attorney at the Antwerp Bar.
He publishes in the areas of environmental (criminal) law, tort and insurance and economic analysis of (accident) law.

Other titles by this author