Marc De Vos

De Vos

Marc De Vos holds a Licentiate and Doctorate in Law (University of Ghent, 1993 and 2000), a Master in Social Law (Université Libre de Bruxelles, 1994) and a Master of Laws (Harvard University, 2000). His main areas of legal specialization, in which he has also practiced extensively, include Belgian and European employment and labour law (social law), EU institutional and constitutional law, and fundamental rights. He is also widely read in economics and political science. About these and related topics he has authored and co-authored over a dozen books and over one hundred scientific articles. He frequently publishes, teaches, lectures and debates on issues of labour and employment law, European integration, globalisation, labour market reform, pensions, ageing, healthcare and the welfare state, both nationally and internationally, and both in academic, professional and policy circles, as well as in the media.
He is a professor of law at the Ghent University Law School and the University of Brussels where he teaches courses on employment and labour law, EU-law, and the rule of law. He serves as Director of LLM programmes and international relations at Ghent University Law School. He is director of the Itinera Institute, an independent policy think-tank, based in Brussels.
He is a member or board member of various associations, committees and advisory bodies. He has served as a visiting professor at several universities in Europe, the United States, Australia, and Asia. He has held advisory positions in various public and private organizations.

Marc De Vos is licentiaat en doctor in de rechten (Universiteit Gent 1993 en 2000), licentiaat in de sociale rechten (Université Libre de Bruxelles, 1994) en Master of Laws (Harvard University, 2000). Zijn belangrijkste werk op het gebied van juridische specialisatie, waarin hij ook uitgebreid, heeft geoefend omvatten de Belgische en Europese werkgelegenheid en het arbeidsrecht (sociale wetgeving), de EU institutionele en constitutionele wet en de fundamentele rechten. Over deze en aanverwante onderwerpen is hij auteur en co-auteur van meer dan verscheidene boeken en wetenschappelijke artikelen. Hij publiceert, doceert, geeft lezingen en voert debatten over kwesties van arbeid en arbeidsrecht, Europese integratie, globalisering, hervorming van de arbeidsmarkt, pensioenen, vergrijzing, gezondheidszorg en de welvaartsstaat, zowel nationaal als internationaal en zowel in academische, professionele en politieke kringen, evenals in de media.
Hij is professor in de rechtsgeleerdheid aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Gent en de Universiteit Brussel, waar hij cursussen over werkgelegenheid en arbeidsrecht, EU-recht en de rechtsstaat doceert. Hij fungeert als directeur van de rechtenprogramma's en internationale betrekkingen aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Gent. Hij is directeur van het Itinera Institute, een denktank zelfstandig beleid, gevestigd in Brussel.
Hij is een lid of bestuurslid van verschillende verenigingen, comités en raadgevende organen. Hij was gastprofessor aan verschillende universiteiten in Europa, de Verenigde Staten, Australië en Azië. Hij bekleedde raadgevend posities in verschillende openbare en particuliere organisaties.


Other titles by this author