Geert Van Hoorick

Van Hoorick

Geert Van Hoorick studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1991 en als licentiaat in de stedenbouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling aan dezelfde universiteit in 1993.
Hij behaalde in 1999 het doctoraat in de rechten aan de Universiteit Gent met een proefschrift over "Juridische instrumenten voor het beleid inzake natuurbehoud en landschapszorg".
Sinds 1992 is hij verbonden aan de UGent, sinds 2000 als docent in de vakgebieden bestuursrecht en milieurecht. Hij is tevens als gastprofessor verbonden aan de VUB.
Hij publiceert over milieurecht, met inbegrip van het natuur- en landschapsbeschermingsrecht, en ruimtelijke-ordeningsrecht. Als adjunct-directeur van het Centrum voor Milieurecht treedt hij ook op als (co-)promotor van onderzoeksprojecten in deze sfeer. Hij is voorzitter van de facultaire milieucommissie van de Rechtsfaculteit van de UGent.
Tevens is hij sinds 1991 advocaat, tegenwoordig aan de balie van Gent.
Ook is hij lid van de IUCN Commission on Environmental Law, de Vlaamse Hoge Bosraad, de MINA-Raad van het Vlaamse Gewest, de MINA-Raad van de provincie Oost-Vlaanderen en van de Raad van Bestuur van Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij.

Other titles by this author