Bart De Smet

De Smet

Bart De Smet was wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen waar hij gedurende 2006-2012 het vak Jeugdbeschermingsrecht doceerde. Hij is doctor in de rechten op proefschrift (UA, 1996). Vandaag is hij lid van de Onderzoeksgroep Rechtshandhaving UA. Hij is auteur van talrijke publicaties, onder meer over de positie van de onderzoeksrechter, het deskundigenonderzoek, het jeugdrecht en nietigheden in het strafproces. Hij was van 2001 tot 2013 substituut van de procureur des Konings en is thans substituut procureur-generaal te Antwerpen.

Other titles by this author