Wilfried Rauws

Rauws

Na voltooiing van zijn rechtenstudie aan de Universiteit Antwerpen (1979), werd Wilfried Rauws assistent aan de Universitaire Instelling Antwerpen. Hij behaalde de titel van doctor in de rechten op proefschrift (Universitaire Instelling Antwerpen, 1986) nadat hij een bijzonder licentiaat sociaal recht verwierf (Vrije Universiteit Brussel, 1981).

Nadat hij aan diverse hogere onderwijsinstellingen doceerde, is hij thans voltijds als hoofddocent aan de Rechtsfaculteiten van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Maastricht verbonden waar hij belast is met onderwijs en onderzoek in het sociaal recht, met een klemtoon op het arbeidsrecht.

Hij is zestien jaar advocaat geweest aan de balie te Antwerpen en is plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen.

Hij publiceerde over diverse sociaalrechtelijke onderwerpen, met inbegrip van de arbeidsverhoudingen in de onderwijssector.

Naast het lidmaatschap van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad” maakt Rauws deel uit van de redactie van het “Tijdschrift voor Sociaal Recht”, het “Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid”, en van “Tegenspraak”.

Other titles by this author