Jan Wouters

Wouters

Jan Wouters is Full Professor of International Law and International Organizations, Jean Monnet Chair ad personam EU and Global Governance and founding Director of the Leuven Centre for Global Governance Studies and of the Institute for International Law at the University of Leuven (KU Leuven). In Leuven, he teaches public international law, law of international organizations, the law of the World Trade Organization, space law and humanitarian and security law. At the College of Europe, Sciences Po and Luiss University he teaches EU external relations law.

He studied law and philosophy in Antwerp and Yale University (LLM, 1990), was a Visiting Researcher at Harvard Law School and obtained his PhD at KU Leuven (1996). He taught at the Universities of Antwerp and Maastricht. He was a Visiting Professor at different universities and référendaire at the European Court of Justice (1991-1994).

He is Member of the Flemish Royal Academy of Belgium for Arts and Sciences, is President of the United Nations Association Flanders Belgium, and practises law as Of Counsel at Linklaters,

He is Editor of the “International Encyclopedia of Intergovernmental Organizations”, Deputy Director of the “Revue belge de droit international” and an editorial board member in ten international journals. He has published widely on international, EU, corporate and financial law.


Jan Wouters is gewoon hoogleraar internationaal recht en internationale organisaties, Jean Monnet Leerstoelhouder ad personam EU and Global Governance en stichtend directeur van het Leuvens Centrum voor Global Governance Studies en van het Instituut voor internationaal recht aan de Universiteit van Leuven (KU Leuven). Hij doceert aan de KU Leuven internationaal publiekrecht, recht van internationale organisaties, het recht van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ruimterecht en internationaal humanitair recht. Aan het Europacollege, Sciences Po and Luiss University doceert hij het recht van de externe betrekkingen van de Europese Unie.

Hij studeerde rechten en filosofie in Antwerpen en Yale University (LLM, 1990), was een gastonderzoeker aan de Harvard Law School en behaalde zijn doctoraat aan de KU Leuven (1996). Hij doceerde aan de universiteiten van Antwerpen en Maastricht. Hij was tevens gastprofessor aan verschillende universiteiten en referendaris bij het Europese Hof van Justitie (1991-1994).

Daarnaast is hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Schone Kunsten, voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties en of counsel bij Linklaters.

Tot slot is hij hoofdredacteur van de “Internationale encyclopedie van intergouvernementele organisaties”, adjunct-directeur van het Belgisch Tijdschrift voor Internationaal Recht en redactielid van tien internationale tijdschriften. Als auteur heeft hij talrijke publicaties over internationaal, Europees, vennootschaps- en financieel recht op zijn naam.

Other titles by this author