Stefan Rutten

Rutten

Stefan Rutten studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen (Lic. Juris – 2000) en nam deel aan de English Legal Methods Summer School van de Universiteit van Cambridge (2000).

In 2006 promoveerde hij onder het promotorschap van prof. Aloïs Van Oevelen aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in de rechten met een proefschrift getiteld “De betaling. Juridische aard en rechtsgevolgen”.

In 2007 werd hij advocaat aan de balie van Brussel in het kantoor Linklaters, waar hij stage deed bij meester Johan Verbist. In 2013 vervoegde hij het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law te Antwerpen. Stefan is actief in het brede domein van het verbintenissenrecht enerzijds en het gerechtelijk recht anderzijds.

Hij combineert zijn praktijk als advocaat met een academische opdracht als docent aan de Universiteit Antwerpen, waar hij sinds 2007 gerechtelijk recht, bemiddelen en onderhandelen en deontologie doceert.

Stefan is auteur van talrijke publicaties inzake gerechtelijk recht, deontologie en tuchtrecht, alsook inzake het verbintenissen- en contractenrecht.

Other titles by this author