Walter Pintens

Pintens

Prof. Dr. Walter Pintens was gewoon hoogleraar in de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Hij doceerde er familiaal vermogensrecht, vergelijkend familierecht en rechtsvergelijking. Van 1992 tot 1996 was hij voorzitter van de Afdeling privaatrecht. Hij was Honorarprofessor aan de Universität des Saarlandes in Saarbrücken met venia legendi voor burgerlijk recht en rechtsvergelijking en was gastprofessor aan de Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg (1995), aan de Humboldt-Universität in Berlijn (1996 en 2001) en aan de University of South Africa in Pretoria (2007).

Zijn meer dan tweehonderdvijftig publicaties bestrijken zowel het domein van de rechtsvergelijking, als dat van het familierecht, het familiaal vermogensrecht, het notarieel recht en het internationaal privaatrecht. Zijn doctoraat over Echtscheiding door onderlinge toestemming (1982) werd bekroond met de Driejaarlijkse Prijs van het Notariaat. Hij was editor van het deel “Family and Successsion Law” in de “International Encyclopaedia of Laws”. Hij was lid van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad”, corresponderend uitgever van het “Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” en co-editor en voorzitter van de “Internationaler Beirat van het Zeitschrift für das gesamte Familienrecht”.

In 1987 werd hij tot plaatsvervangend vrederechter in Leuven benoemd. Van 1992 tot 2000 verkoos het Belgische parlement hem als lid van het Wervingscollege der Magistraten en in 2009 werd hij benoemd tot lid van het Wetenschappelijk Comité van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

Walter Pintens studied law at the Universities of Leuven, Tübingen and Munich. In 1982 he became doctor in law with a thesis on divorce by consent. He was Professor Ordinarius at the University of Leuven (Belgium) where he taught family and succession law and comparative law and Honorary Professor at the Universität des Saarlandes in Saarbrücken (Germany) where he taught comparative law.

From 1992 until 1996 he was president of the department of private law at the University of Leuven. Prof. Pintens was a visiting professor at the University of Freiburg (1995), at the Humboldt University of Berlin (1996 and 2001) and at the University of South Africa in Pretoria (2007).

He has written several books and articles in the fields of family law, succession law, comparative law and private international law. He was editor of the volume “Family and Succession Law in the International Encyclopaedia of Laws”. He is a member of the editorial board of the “Rechtskundig Weekblad”, corresponding editor of the “Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” and co-editor and chairman of the International Advisory Council of the “Zeitschrift für das gesamte Familienrecht”.

In 1987 Prof. Pintens was appointed as deputy justice of the peace in Leuven. From 1992 until 2000 he was a member of the Board for the Recruting of Judges, elected by the Belgian Parliament and in 2009 he was appointed a member of the Scientific Committee of the Institute for Judicial Training.

Other titles by this author