Steven Brouwers

Brouwers

Steven Brouwers is doctor in de rechten (VUB, 1970) en licentiaat in het Economisch Recht (VUB, 1971).
Hij is advocaat aan de balie van Antwerpen sinds 1970 en specialiseerde zich in het familie- en gezinsrecht. Van 1979 tot 2004 was hij plaatsvervangend vrederechter van 9de Kanton Antwerpen (Borgerhout). Sinds 1998 is hij erkend advocaat-bemiddelaar in familiezaken. Hij was voorzitter van de Commissie familiale bemiddeling in de Federale Bemiddelingscommissie.
Op het vlak van het onderwijs begon hij in 1996 als assistent Personenrecht VUB, vanaf 2006 als praktijklector en van 2008 tot 2013 als onderwijsprofessor voor het keuzevak Geschillenbeslechting. Sinds 2003 is hij docent aan de Universiteit Antwerpen postacademische opleiding Bemiddeling. Hij is directeur van de Stageschool van de balies Antwerpen-Turnhout-Mechelen waarin hij tevens lesgever familierecht is.

Geregeld publiceert hij over de materies echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag en familiale bemiddeling. Hij is lid van de kernredactie van het tijdschrift “RABG” waarin hij de themanummers over het familie- en familiaal vermogensrecht voor zijn rekening neemt.

Other titles by this author