Paul Van Orshoven

Van Orshoven

Paul Van Orshoven behaalde in 1978 zijn diploma als licentiaat in de techten en een jaar later als licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen aan de KU Leuven. Daarna startte hij als assistent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan diezelfde universiteit. Van 1981 tot 1983 was hij opdrachthouder van institutionele aangelegenheden van de Voorzitter van de Vlaamse Regering. In 1986 promoveerde hij tot Doctor in de Rechten. Sinds 1994 is hij gewoon hoogleraar Recht aan de KU Leuven, waar hij de vakken gerechtelijk privaatrecht ("civil procedure"), fiscaal procesrecht en regionale en lokale belastingen doceert. Hij is voormalig decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven. Verder is hij de verantwoordelijke van het Instituut voor Gerechtelijk Recht en wordt erkend als één van de Belgische grondwetspecialisten.

In 2012 werd hij door de Senaat benoemd als lid van de Hoge Raad voor Justitie, maar een jaar later nam hij ontslag uit deze functie omdat hij zich wil toeleggen op zijn academisch werk.

Daarnaast is hij sinds 1979 werkzaam als advocaat bij de balie van Brussel en verbonden als “counsel” met het kantoor Eubelius.

Other titles by this author