Amanda Latinne

Latinne

Amanda Latinne is an historian, anthropologist and lawyer and is currently working as a researcher at the Law Faculty of the University of Antwerp. She also has a background of 25 years of entrepreneurship.

Amanda Latinne is historica, antropologe en advocaat en werkt momenteel als onderzoeker aan de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de UAntwerpen. Ze heeft ook 25 jaar ervaring als ondernemer.

Other titles by this author