Filip Vandenberghe

Vandenberghe

Filip Vandenberghe behaalde een master in de toegepaste economische wetenschappen (TEW) aan de Universiteit Antwerpen.
Sinds 1992 is hij werkzaam als adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, waar hij tevens interne opleidingen verzorgt voor collega’s.
Daarnaast is hij docent inzake fiscaliteit voor de vakgebieden personen- en vennootschapsbelasting aan onder meer Syntra West/Syntra voor bedrijf en medewerkers, Vives - Brugge Business School (postgraduaat fiscaliteit i.s.m. KU Leuven), gastdocent aan de EHSAL-FHS, … .
Via colleges, seminaries en fiscale artikels voor verschillende beroepsverenigingen volgt hij van dichtbij de wijzigingen in de fiscaliteit en probeert op een praktijkgerichte manier invulling te geven op de vragen van de beroepsbeoefenaars.
Hij is tevens auteur van het ‘Handboek Personenbelasting’ (in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen (BBB vzw)) waarvan jaarlijks een bijgewerkte versie verschijnt die zich voornamelijk richt tot de professionele cijferberoeper.
Recentelijk is er de mogelijkheid bijgekomen om, via Teleseminar, een thuisseminarie Personenbelasting actua te volgen voor wie van thuis uit wil bijblijven met de fiscale actualiteit op het gebied van personenbelasting.
Het is typerend maar tevens ook veelzeggend dat zijn persoonlijk motto luidt; “voor mij is iedereen gelijk voor de wet, maar de wet is niet voor iedereen gelijk” …

Other titles by this author