Sarah Verstraelen

Verstraelen

Sarah Verstraelen holds a master in law from the University of Antwerp (Magna cum laude 2010). After her studies she began as researcher at the University of Antwerp where she prepared her doctoral thesis. In May 2014 she successfully defended her PhD entitled Judicial transitional law in public and private procedural law: new evolutions concerning the temporal effects of judicial decisions. In October 2014, she started as postdoctoral researcher with the Research Foundation – Flanders (FWO). The case of legislative lacunae constitutes the main focus of this postdoctoral research.

Since October 2014 she is also a guest professor at the University of Antwerp where she teaches Legal Argument Study.

Sarah Verstraelen behaalde met grote onderscheiding een master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (2010). Na haar studies begon ze als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen waar ze haar doctoraatsproefschrift voorbereidde. In mei 2014 verdedigde ze met succes haar doctoraat met als titel “Rechterlijk overgangsrecht” in het publiek en privaat procesrecht: nieuwe ontwikkelingen aangaande de werking in de tijd van vonnissen en arresten. In oktober 2014 startte ze als postdoctoraal onderzoeker bij het FWO-Vlaanderen. De nadruk van het onderzoek ligt ditmaal bij de problematiek van de legislatieve lacunes.

Sinds oktober 2014 is ze tevens gastprofessor aan de UAntwerpen waar ze het vak Juridische argumentatieleer doceert.

Other titles by this author