Jan Ghysels

Ghysels

Jan Ghysels is vennoot bij het advocatenkantoor Janson-Baugniet sinds 2006. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij in 1985 afstudeerde. Hij was achtereenvolgens assistent aan de universiteiten van Gent en van Leuven. Hij behaalde ook het certificaat van beroepsbekwaamheid voor advocaat bij het Hof van Cassatie.

Hij adviseert projectontwikkelaars, bedrijven, particulieren en overheden en treedt veelvuldig op voor de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en de Hoven en rechtbanken. De adviespraktijk strekt zich ook uit tot regelgeving. Binnen de advisering ligt de nadruk op conflictvoorkoming. Jan Ghysels ontwikkelde zich tot een gedegen onderhandelaar met of namens de overheid en heeft ervaring in conflictbeheersing.

Jan Ghysels combineert zijn praktijkervaring met wetenschappelijk onderzoek. Hij organiseert regelmatig studiedagen en is ook een veel gevraagde spreker. Hij is een van de oprichters van het tijdschrift Publiekrechtelijk Kronieken, dat toonaangevend is in het publiek recht. Hij is ook oprichter en Voorzitter van het Centrum Recht Onteigening en Waardering (CROW).

Hij is ook medeoprichter en bestuurder van de vzw Genootschap Advocaten Publiekrecht, een soort van beroepsvereniging van advocaten die het publiek recht beoefenen. Hij was lid van de Raad van de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en is werkzaam in de werkgroep Publiek Recht van de Orde van Vlaamse Balies.

Other titles by this author