John Toury

Toury

John Toury is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 2007). Hij is advocaat bij de balie van Brussel sinds 2007 en van bij aanvang van zijn stage verbonden met het kantoor Martin Denys advocaten. In 2013 richtte hij Censius Advocaten op, een onafhankelijk nichekantoor in het administratief en economisch recht.

Hij publiceerde verschillende artikelen over o.a. onteigeningsrecht, erfdienstbaarheden van openbaar nut, voorkooprechten, verkavelingsvergunningen en alle ruimere aspecten van het ruimtelijk ordeningsrecht. Hij spreekt geregeld op studiedagen en is verder als redacteur verbonden aan het “NjW” in deelgebieden administratief recht, stedenbouwrecht en welzijnsrecht . Hij is tevens secretaris van het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW vzw).


Other titles by this author