Ben Rovers

Rovers

Ben Rovers is criminoloog en sinds 1992 actief als onderzoeker, adviseur en docent op het gebied van criminaliteit en sociale veiligheid. Hij heeft in verschillende hoedanigheden leiding gegeven aan onderzoeksteams. Qua onderwerpen is hij breed georiënteerd, maar zijn werk kent enkele zwaartepunten, zoals: fenomeenonderzoek, criminaliteitsbeelden, beleidsevaluaties, instrumentontwikkeling en onderzoeksmethodologische ondersteuning.
Hij studeerde af als politicoloog aan de Radboud universiteit in Nijmegen met als specialisatie ‘Methoden en technieken van onderzoek’ (cum laude). In 1997 promoveerde hij bij prof. Cyrille Fijnaut aan de Erasmus universiteit Rotterdam op een jeugd-criminologisch proefschrift. Dit werd genomineerd voor de publicatieprijs van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie. Na zijn promotie was hij enige jaren als senior-onderzoeker werkzaam bij diverse wetenschappelijke instellingen. Van 2006 tot en met 2010 was hij als lector Jeugd & Veiligheid verbonden aan Avans Hogeschool en mede verantwoordelijk voor de vormgeving van het Expertisecentrum Veiligheid. Sinds 2001 heeft hij zijn eigen ‘Bureau voor toegepast onderzoek’ (BTVO), dat is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch. Hij is ook al vele jaren actief voor de Politieacademie (de laatste jaren als afstudeerbegeleider bij de opleiding Recherchekunde). Hij heeft uitvoerig gepubliceerd over zijn onderzoek en beschikt, door zijn jarenlange ervaring, over een breed netwerk in het veiligheidsveld. Hij is lid van de redactieraad van het vaktijdschrift “Justitiele Verkenningen”.

Other titles by this author

This author has no published products.