Wouter Devroe

Devroe

Wouter Devroe is a full Professor of Law and Chair of the Economic Law Department at KU Leuven. He is also a full Professor of Competition law at Maastricht University and an expert member (“assessor”) of the Belgian national competition authority. His teaching, publications and legal practice focus on EU substantive law, as well as national and EU economic and competition law.

As an attorney (Brussels Bar, Allen & Overy LLP), he represents corporate clients before national and EU administrative authorities and courts. He previously clerked at the Court of Justice of the European Union in Luxembourg.

Wouter Devroe co-manages the “Ius commune casebooks for the common law of Europe”.

Wouter Devroe is hoogleraar Recht en voorzitter van het departement Economisch Recht aan de KU Leuven. Ook is hij hoogleraar Mededingingsrecht aan de Universiteit Maastricht en lid van de Belgische Nationale Mededingingsautoriteit. Zijn publicaties en juridische praktijk focussen op het Europese materiële recht en op het nationale en Europese economische recht en het mededingingsrecht.

Als advocaat (Brussel Bar, Allen & Overy LLP) vertegenwoordigt hij bedrijven voor nationale en Europese administratieve autoriteiten en rechtbanken. Voorheen was hij griffier bij het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.
Wouter beheert mee de “Ius commune casebooks for the common law of Europe”.

Other titles by this author