Régine Feltkamp

Feltkamp

Régine Feltkamp holds a law degree from the VUB (1995), a master degree in Business Law from the ULB (1997) and a doctoral degree from the VUB (2004).
From 1995 to 2001 she was teaching assistant at the University of Brussels (VUB) within the fields of Commercial law and Economic law. In 2007, she was appointed as professor of law at the University of Brussels (VUB).
She combines her part-time lecturing with her practice as lawyer at Modo lawyers.

Régine Feltkamp is licentiaat in de rechten aan de (VUB - 1995), en behaalde een master in Business Law aan de ULB (1997) en doctoreerde in 2004 aan de VUB met een proefschrift over de overdracht van schuldvorderingen.
Van 1995 tot 2001 was ze onderwijsassistent aan de VUB op het gebied van handels- en economisch recht. Sinds 2007 is zij als professor verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologie van de VUB.
Ze combineert deze lesopdracht met haar praktijk als advocaat aan de Brusselse balie.

Other titles by this author