Willem Verrijdt

Verrijdt

Willem Verrijdt is licentiaat in de rechten (KU Leuven, 2004). Sinds 2008 is hij referendaris in het Grondwettelijk Hof.
Voorheen was hij monitor staatsrecht en Romeins recht (2004-2005); assistent aan het Instituut voor Constitutioneel Recht (2004-2008); praktijkassistent aan het Instituut voor Constitutioneel Recht (2008-2011) en sinds 2011 vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Constitutioneel Recht.

Other titles by this author