Lutgart Van den Berghe

Van den Berghe

Lutgart Van den Berghe is doctor in de toegepaste economische wetenschappen aan Universiteit Gent. Zij is uitvoerend bestuurder bij GUBERNA (het Instituut voor Bestuurders/L’Institut des Administrateurs) en partner van Vlerick Business School. Bij deze laatste was zij gedurende vele jaren uitvoerend bestuurder en voorzitter van het competentiecentrum ‘Ondernemerschap, Bestuur en Strategie’.

Ze is parttime buitengewoon hoogleraar aan Universiteit Gent in het domein van deugdelijk bestuur of corporate governance. Ze was gast- of parttime professor aan de universiteiten van Rotterdam (Nederland), Antwerpen (België), Lille (Frankrijk), Bocconi (Italië), Wenen (Oostenrijk) en aan de Georgia State University (VS).

Daarnaast is ze niet-uitvoerend bestuurder in een aantal beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde multinationals (o.a. Electrabel, Belgacom en Belfius) en lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van hun beleidscomité bij ecoDA (European Confederation of Directors’ Association). Voordien was zij lid van de Raad van Commissarissen van de ING Groep (1991-2003), KLM (2001-2004), Solvay (2003-2007), CSM (1998 – 2010); SHV (1997–2013) bestuurder bij Capco (2000-2003) en DVV (1995-1997); lid van het Auditcomité van de Vlaamse Regering (2000-2004) en Voorzitter van de Proximus Foundation (tot 2005). Zij maakte ook deel uit van de adviesraad van Lazard (2007 – 2010).


Lutgart Van den Berghe received her PhD in applied economics at Ghent University. She is an Executive Director at GUBERNA (the Institute for Administrators/L'Institut des Administrateurs) and partner of Vlerick Business School. At the latter, she was for many years an Executive Director and Chairman of the competence center 'Entrepreneurship, governance and strategy'.

She is a part-time associate professor at Ghent University in the domain of corporate governance. She was guest professor or part-time professor at the universities of Rotterdam (Netherlands), Antwerp (Belgium), Lille (France), Bocconi (Italy), Vienna (Austria) and at Georgia State University (USA).
She is also a non-Executive Director in a number of listed and non-listed multinationals (e.g. Electrabel, Belgacom and Belfius) and member of the Board of Directors and President of their governance Committee at ecoDA (European Confederation of Directors Association).

Previously she was a member of the Supervisory Board of ING Group (1991-2003), KLM (2001-2004), Solvay (2003-2007), CSM (1998-2010); SHV (1997-2013) Director of Capco (2000-2003) and DVV (1995-1997); Member of the Audit Committee of the Flemish Government (2000-2004) and President of the Proximus Foundation (until 2005). She was also a member of the Advisory Board of Lazard (2007-2010).

Other titles by this author