Sofie Bouly

Bouly

Sofie Bouly is advocaat te Brussel, waar zij zich toelegt op het vastgoedrecht in de ruime zin van het woord. Zij is voornamelijk gespecialiseerd in zakelijke rechten - waaronder opstalrechten, erfpacht en erfdienstbaarheden - en appartementsmede-eigendom. Hiernaast verstrekt zij advies inzake projectontwikkeling en aannemingsrecht.

Sofie Bouly is tevens verbonden aan de KU Leuven als vrijwillig wetenschappelijk medewerker bij het Instituut voor Goederenrecht.

Recent doctoreerde zij aan de KU Leuven met een proefschrift omtrent de onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen. Sofie publiceert geregeld over het goederenrecht. Zo schreef zij reeds publicaties met betrekking tot vruchtgebruik, burenhinder, verkavelingsvergunningen, onroerende natrekking en de stapeling van eigendomsrechten in het kader van de notariële praktijk.

Other titles by this author