Brice De Ruyver

De Ruyver

Brice De Ruyver (gewoon hoogleraar, UGent) is sinds 2010 nationaal drugscoördinator, sinds 2002 lid van het wetenschappelijk comité van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) en sinds 2013 lid van de Reference Group on drug supply bij dit Europese Waarnemingscentrum. Voordien was hij expert bij de Belgische Parlementaire Werkgroep Drugs. Brice De Ruyver doceert al meer dan twintig jaar Drugsfenomenen en drugsbeleid aan de Universiteit Gent. Hij was promotor van tientallen drugsgerelateerde wetenschappelijke onderzoeken en publiceerde talrijke artikelen en boekbijdragen in de volgende domeinen: de VN-drugsverdragen, de samenwerking tussen justitie en de (drugs)hulpverlening, drugs en overlast, de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid, de drugsgerelateerde criminaliteit en het drugsaanbod.

Other titles by this author