Pieter Gillemon

Gillemon

Pieter is Director bij PwC. Hij heeft een grondige kennis van de juridische en fiscale aspecten van pensioenen. Hij specialiseert zich sedert meer dan 15 jaar in het vakgebied van de pensioenen, en dit zowel in een nationale als internationale context. Zijn vakdomein omvat onder meer het juridische kader van de wettelijke en aanvullende pensioenen, het traceren van risico’s inzake bedrijfspensioenregelingen in het licht van fusies en overnames van ondernemingen, harmoniseringstrajecten, de overgang van DB naar DC, verzekerde oplossingen versus OFP, zgn. ‘derisking’, benchmarking van pensioenregelingen, etc.

In dit kader besteedt hij bijzondere aandacht aan aangepaste begeleiding, ondersteuning en communicatie ten aanzien van de verschillende stakeholders. Hij beseft dat een duurzame oplossing in de regel wordt gedragen door zowel de werkgevers- als de werknemersvertegenwoordigers, de pensioeninstellingen en de toezichthouder.

Pieter behaalde volgende diploma’s: Leergang Pensioenrecht (KU Leuven), Masterdiploma in de rechten (VUB), Masterdiploma in de Handelswetenschappen (Ehsal), Bachelor in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool), Bachelor Accountancy (KHBO), Initiële Lerarenopleiding van academisch niveau (Ehsal).

Sinds 2005 is hij erkend belastingconsulent (IAB).

Other titles by this author