Instituut voor Arbeidsrecht

Het Instituut voor Arbeidsrecht werd midden jaren zestig opgericht door em. prof. dr. Roger Blanpain. Vanaf 1998 stond het instituut onder leiding van em. prof. dr. Othmar Vanachter, die in 2009 de fakkel doorgaf aan prof. dr. Frank Hendrickx.

Het Instituut voor Arbeidsrecht maakt samen met het Instituut voor Sociaal Recht deel uit van de afdeling Arbeids- en socialezekerheidsrecht. Dit is een van de afdelingen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

De voornaamste taak van het Instituut voor Arbeidsrecht bestaat in het verzorgen van onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het vlak van arbeidsrecht in ruime zin van het woord. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan sportrecht.

Other titles by this author

This author has no published products.