Bernard Vanheusden

Vanheusden

Bernard Vanheusden is advocaat in het publiek recht, meer bepaald het milieu- en energierecht.

Hi is doctor in de rechten (KU Leuven, 2007), licentiaat in de rechten (KU Leuven, 2000) en kandidaat in de wijsbegeerte (KU Leuven, 1996). Hij schreef zijn proefschrift over brownfieldontwikkeling (Brownfields Redevelopment: naar een duurzame stadsontwikkeling. Rechtsvergelijkende analyse betreffende de sanering van sites).

Hij is tevens professor aan de faculteit rechten van de Universiteit Hasselt en gastdocent aan de HUBrussel. Hij is hoofdredacteur van de tijdschriften “Milieu- en Energierecht” (MER) en “Journal for European Environmental & Planning Law” (JEEPL) evenals lid van de redactieraad van het “Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed” (TBO). Hij maakt tevens deel uit van verscheidene commissies (bv. voorzitter Geschillenadviescommissie Mestheffingen) en expertencomités (bv. IUCN Commission on Environmental Law).

Other titles by this author