Matthias E. Storme

Storme

Matthias E. Storme behaalde de diploma's van licentiaat in de Rechten (magna cum laude) en Baccalaureus in de wijsbegeerte (cum laude) aan de KU Leuven, waarna hij zijn studie voortzette aan de Yale University (M.A. Philosophy 1982), de Università di Bologna (1983-84) en het Max-Planck-Institut für internationales und ausländisches Privatrecht in Hamburg (1984-85). In 1989 behaalde hij zijn doctoraatsdiploma met een verhandeling over de invloed van de goede trouw op contractuele schuldvorderingen.
Hij is advocaat aan de balie van Brussel, gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert Belgisch, Europees en internationaal burgerlijk en handelsrecht (vooral zekerheden- en insolventierecht), rechtsvergelijking en rechtsfilosofie, alsook vergelijkende levensbeschouwing. Sinds 2010 is hij ook gasthoogleraar aan de China Europe School of Law in Beijing (China).
In 1995 was hij voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel, van 1996 tot 1998 lid van de Raad van de Orde van de Nederlandse Orde van advocaten te Brussel en van 1998 tot 2000 lid van de Raad van afgevaardigden van de Orde van Vlaamse balies.

Other titles by this author