Sophie Hoozée

Hoozée

Sophie Hoozée is docente management accounting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze behaalde haar doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent in 2010. Naast haar hoofdbetrekking aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, geeft Sophie ook les aan Antwerp Management School, de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen, de Erasmushogeschool Brussel, IESEG School of Management (Lille) en HEC Paris. De onderzoeksprojecten van Sophie zijn vooral geconcentreerd op het ontwerp van beheerscontrolesystemen in het algemeen en kostprijssystemen in het bijzonder. Daarnaast is ze ook geïnteresseerd in management accounting onderzoek over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sophie is co-auteur van verschillende handboeken en haar onderzoek werd gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften.

Sophie Hoozée teaches management accounting at the Erasmus University Rotterdam. She earned her doctorate in applied economics from the University of Ghent in 2010. In addition to her main job at the Erasmus University Rotterdam, Sophie also taught at Antwerp Management School, the Economic Council for East Flanders, the erasmushogeschool Brussel, IESEG School of Management (Lille) and HEC Paris. The research projects of Sophie are concentrated mainly on the design of cost control systems in general and cost price systems in particular. In addition, she is interested in management accounting research on corporate social responsibility. Sophie is co-author of several text books and her research was published in national and international journals.

Other titles by this author