Petra Foubert

Foubert

Petra Foubert is als advocaat gespecialiseerd in zowel het recht van de Europese Unie als het sociaal recht in de meest ruime zin. Sinds 1999 staat zij in de rechtspraktijk. Zij behandelde regelmatig dossiers met een Europeesrechtelijke inslag en voerde procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg.

Petra heeft het advocatenwerk steeds gecombineerd met een academische loopbaan. Begin 1995 werd zij assistent aan het Instituut voor Europees recht van de KU Leuven (Professor Koen Lenaerts). Zij schreef er een Engelstalig proefschrift over de juridische bescherming van de zwangere werkneemster in de Europese Unie en de Verenigde Staten, dat zij in 2002 verdedigde. In 2003 en 2004 was zij docent Europees recht aan de Universiteit van Tilburg (Nederland). Van 2003 tot 2009 doceerde zij aan de EHSAL-hogeschool te Brussel, waar zij verantwoordelijk was voor het vak Europees en internationaal sociaal recht in het Engelstalige programma Handelswetenschappen (Bachelor of Business Administration). In de zomer van 2009 werd Petra benoemd tot hoofddocent aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Hasselt.

Ze studeerde rechten te UAntwerpen en de KU Leuven, waar ze in 1994 haar licentiaatsdiploma behaalde. In het kader van haar doctoraatsonderzoek studeerde ze een jaar aan de Amerikaanse Harvard Law School, waar zij in juni 1999 een LL.M.-diploma behaalde.

Ze publiceert in Belgische en buitenlandse juridische tijdschriften en werkt regelmatig mee aan nationale en internationale opleidingen Europees (sociaal) recht voor ambtenaren en magistraten. Ze geeft eveneens vormingen over diverse aspecten van het sociaal recht.

Other titles by this author