Pauline Jacobs

Jacobs

Pauline Jacobs is universitair docent straf(proces)recht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht. In 2012 is zij gepromoveerd op het proefschrift 'Force-feeding of Prisoners and Detainees on Hunger Strike. Right to Self-Determination versus Right to Intervention' (diss. Tilburg). Van 2007 tot 2013 werkte ze als docent en onderzoeker straf(proces) recht bij Tilburg University en het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.
Momenteel houdt Pauline zich in het kader van zowel onderwijs als onderzoek hoofdzakelijk bezig met strafrechtelijke sancties, detentierecht en strafrecht en mensenrechten. Ze is kerngroeplid van stichting Mens en Strafrecht.

Other titles by this author