Patricia Popelier

Popelier

Patricia Popelier is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zij promoveerde in 1997 met een proefschrift over Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, dat bekroond werd met de F. Collinprijs 1998. Popelier is ook betrokken bij diverse wetenschappelijke tijdschriften en verenigingen. Zij is voorzitter van het Interuniversitair Centrum voor Wetgeving, lid van de kernredactie van het tijdschrift “Theory and Practice of Legislation” (voorheen “Legisprudence”) en het Tijdschrift voor Wetgeving en vicevoorzitter van de International Association of Legislation. Zij publiceerde diverse boeken en bijdragen in het domein van het publiekrecht en de wetgevingsleer. Popelier heeft met name veel gepubliceerd over de positie van de (constitutionele) rechter op federaal en Europees niveau in relatie tot bestuur en beleid, en over federalisme en multilevel governance.

Other titles by this author