Koen Byttebier

Byttebier

Koen Byttebier studeerde in 1989 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. In 1992 behaalde hij aan de Universiteit Gent de titel van doctor in de rechten met het proefschrift getiteld "Het vijandige overnamebod. Een vergelijkend onderzoek naar de wenselijkheid en bruikbaarheid van het vijandige overnamebod als techniek van controlewerving over beursgenoteerde vennootschappen". Daarna was hij werkzaam als postdoctoraal onderzoeker aan de Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO).
Hij is momenteel gewoon hoogleraar aan de VU Brussel, waar hij de vakken Fusies en Overnames, Monetair en Financieel Recht, Insolventierecht en Handelsrecht doceert. In deze materies verricht hij rechtswetenschappelijk onderzoek en leidt hij diverse onderzoeksprojecten.
Tot is hij eveneens advocaat aan de Balies te Gent en te Brussel. Verbonden aan het kantoor Everest Law (Gent), leidt hij er het departement Economisch Recht, waar hij zich toespitst op de materies van het handels- en vennootschapsrecht, fusies en overnames, het insolventierecht en het financieel recht.

Other titles by this author