Johan Vanhaverbeke

Vanhaverbeke

Johan Vanhaverbeke is MSc. Handelsingenieur (KU Leuven, 1977). Hij heeft ruime management ervaring in management (o.a. BAT, Bonduelle, Vandemoortele, Alpro, KBC) en behaalde een master in Executive Interim Management aan de Universiteit Antwerpen (2002).

Sinds 1988 is hij tevens als wetenschappelijk adviseur werkzaam bij de Stima Education (voorheen Stichting Marketing), waar hij als programmadirecteur verantwoordelijk is voor o.a. "Marketing Fundamentals", "Advanced Marketing Management", "Advanced Sales Management", "Marketing Metrics”.

Daarnaast is hij sinds 1995 docent en programmaleider voor de Prograduaat Marketing Management aan de Ehsal management School (EMS). Eveneens startte hij dat jaar als docent Marketing en aanverwante vakgebieden aan de KU Leuven, Campus Brussel.

Other titles by this author