Patrick Humblet

Humblet

Patrick Humblet behaalde in de jaren zeventig van de vorige eeuw een aantal professionele bachelors. Daarna studeerde hij als werkstudent eerst aan de UFSIA en daarna aan de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) waar hij in 1986 het diploma van licentiaat in de Rechten behaalde. Na een korte tussenstop aan de Antwerpse balie werd hij assistent aan het departement Rechten UIA. Daar promoveerde hij in 1993 met het proefschrift “De gezagsuitoefening door de werkgever. Een juridische analyse”. Hij is als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Rechten van de UGent (vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht).

In het verleden vervulde hij een aantal functies in de schoot van de faculteit. Hij was bijna 15 jaar voorzitter van de vakgroep Sociaal Recht; tevens was hij directeur van de rechtsbibliotheek en onderwijsdirecteur van de faculteit. Hij zetelt nog steeds in de faculteitsraad en in een aantal (supra)facultaire (tucht)organen.

Patrick Humblet doceerde aan de Universitaire Instelling Antwerpen (manama Ondernemingsrecht en Genderstudies), het Koninklijk hoger instituut voor defensie en de Koninklijke Militaire School. Hij is nog steeds verbonden aan de Antwerp Management School.

Hij publiceert over allerhande arbeidsrechtelijke problemen. Zijn interesses gaan echter vooral uit naar het collectief arbeidsrecht, grondrechten (in het bijzonder de genderproblematiek) en (op zeer bescheiden vlak) liefhebbert hij soms in de rechtsgeschiedenis. Hij heeft gezeteld in de redacties van een aantal reeksen/tijdschriften en is een van de drijvende krachten achter het handboek Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht.

Patrick Humblet heeft de Driejaarlijkse Walter Leënprijs voor sociaal recht gekregen, zowel in de categorie “artikel” als in de categorie “boeken”.

Naast puur wetenschappelijk publicaties tracht hij ook populariserende bijdragen te leveren in kranten en tijdschriften die een ruimer publiek aanboren. In zijn vrije tijd schrijft hij ook maatschappelijk/politiek geëngageerde teksten die vooral op het net worden gepubliceerd.


Other titles by this author