Vast Comité I

Comité I

Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I) is een permanent en onafhankelijk controleorgaan. Het werd opgericht bij Wet van 18 juli 1991 en is operationeel sinds mei 1993.

Het Vast Comité I is belast met de controle op de activiteiten en de werking van de Veiligheid van de Staat en van de Algemene Dienst inlichting en veiligheid. Daarnaast oefent het, in de regel samen met het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten doch soms alleen, controle uit over de werking van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en over de verschillende diensten die dit coördinatieorgaan ondersteunen.

Other titles by this author