Auditing

Auditing is de Engelse vertaling van het vroegere Handboek auditing. Dit handboek biedt een duidelijk overzicht van de theorie en praktijk van financiële en operationele audits. In het boek worden de verschillende auditbegrippen en auditdoelstellingen didactisch toegelicht en wordt een overzicht gegeven van de organisatie van het auditberoep.

Het boek is geschreven voor studenten, stagiairs en bedrijfsrevisoren, en is eveneens een naslagwerk voor iedere revisor en interne auditor.
Author(s):
Marleen Willekens
book | forthcoming | 1st edition
March 2020 | 300 pp.

Paperback
€75.-


ISBN 9781780687698


Alternative prices
- Student price: €45.-


Publication date: March 1, 2020

Details

Auditing is de Engelse vertaling van het vroegere Handboek auditing. Dit handboek biedt een duidelijk overzicht van de theorie en praktijk van financiële en operationele audits. In het boek worden de verschillende auditbegrippen en auditdoelstellingen didactisch toegelicht en wordt een overzicht gegeven van de organisatie van het auditberoep.

De auteurs bespreken de risicoanalyse in het kader van een audit en de evaluatie en het gebruik van de internecontrolesystemen bij de uitvoering van de auditwerkzaamheden. Het boek besteedt uitvoerig aandacht aan de operationele en financiële audit, waarbij niet nagelaten wordt de verschillende audittechnieken grondig te bespreken. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het gebruik en de toepassing van steekproeftechnieken die in het auditberoep gangbaar zijn.

Het boek is geschreven voor studenten, stagiairs en bedrijfsrevisoren, en is eveneens een naslagwerk voor iedere revisor en interne auditor.

Chapters

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: