Arbeidsrecht toegepast (achtste editie)

De auteurs bieden een stevig overzicht van het Belgische arbeidsrecht en staan daarbij stil bij de volgende topics: de Arbeidsovereenkomstenwet, de bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet.

- Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies transparant.
- Met online oefeningen voor studenten.
- Geactualiseerd tot juni 2021.

Lees de bijdrage: Auteur Dirk Heylen over het zwartepietendebat (De Juristenkrant): https://intersentia.be/nl/dirk-heylen-over-het-zwartepietendebatAuthor(s):
Dirk Heylen
Series:
Toegepast
Volume:
book | published | 8th edition
September 2021 | xxviii + 486 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789400013483


Alternative prices
- Student price: €30.-

Details

In Arbeidsrecht toegepast staan de auteurs stil bij de belangrijkste thema’s van het Belgische arbeidsrecht. De Arbeidsovereenkomstenwet (aangaan van de arbeidsovereenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst) wordt uitvoerig besproken, net als de bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet.

Met concrete voorbeelden en verwijzingen naar de rechtspraak wordt de ingewikkelde materie van het arbeidsrecht toegankelijk gemaakt. Dit handboek is dan ook een handige leidraad voor eerste kennismaking met, als een naslagwerk over, het arbeidsrecht.

Docenten die dit handboek als verplicht studiemateriaal voorschrijven aan hun studenten, kunnen via www.intersentia.be toegang krijgen tot het aanvullend lesmateriaal.

*****
Dirk Heylen is advocaat bij de balie van Turnhout en vennoot bij het kantoor Mploy advocaten sociaal recht. Daarnaast is hij docent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Artesis Plantijn Hogeschool (Antwerpen) en aan het CVO-Hoger Instituut der Kempen (Geel).

Ilse Van Puyvelde is licentiaat in de rechten (UIA, 1993) en bijzonder licentiaat in het sociaal recht (VUB, 1994). Ze behaalde in 2015 de graad van doctor in de rechten (UA) met een proefschrift over de (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst. Zij is advocaat bij het kantoor Mploy advocaten sociaal recht, postdoctoraal navorser aan de Universiteit Antwerpen en plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet Van 3 juli 1978 (p. 15)

Hoofdstuk 3. Inhoud van de arbeidsovereenkomst (p. 73)

Hoofdstuk 4. Uitvoering van de arbeidsovereenkomst (p. 97)

Hoofdstuk 5. Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst En betaalde feestdagen (p. 147)

Hoofdstuk 6. Einde van de arbeidsovereenkomst (p. 223)

Hoofdstuk 7. De arbeidsduur (p. 327)

Hoofdstuk 8. Loon(bescherming) (p. 389)

Hoofdstuk 9. Tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers (p. 405)

Hoofdstuk 10. Het arbeidsreglement (p. 437)

Hoofdstuk 11. Collectief arbeidsrecht (p. 453)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Updates and additional learning materials

Updates

This publication is complemented with additional material that is freely available (e.g. models, contracts, schematics, updates, etc.)

100.86 kB

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact hogeronderwijs@intersentia.be.


Presentatie hoofdstuk 1 - Inleiding
245.47 kB
Presentatie hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen
669.85 kB
Presentatie hoofdstuk 3 - Inhoud AO
3.13 MB
Presentatie hoofdstuk 4 - Uitvoering AO
2.59 MB
Presentatie hoofdstuk 5 - Schorsing AO
3.15 MB
Presentatie hoofdstuk 6 - Einde AO
3.11 MB
Presentatie hoofdstuk 7 - De arbeidsduur
3.11 MB
Presentatie hoofdstuk 8 - Loon(bescherming)
2.56 MB
Presentatie hoofdstuk 9 - Tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling
2.56 MB
Presentatie hoofdstuk 10 - Het arbeidsreglement
2.54 MB
Presentatie hoofdstuk 11 - Collectief arbeidsrecht
2.6 MB
Alle presentaties
22.24 MB
Elektronische oefeningen

About the series:

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

More about this series